REGULAMIN

1. Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.hurtownia-mech.pl

Sklep internetowy firmy Pres-Bois oferujący produkty z mchu stabilizowanego, działający pod adresem www.hurtownia-mech.pl, prowadzony jest przez Pres-Bois Anna Grudzień i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:

- NIP 5521637754
- REGON 120550450
z danymi kontaktowymi: e-mail: sklep@pres-bois.pl, kom. +48 883 000 239.

2. Niniejszy Regulamin określa:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

www.hurtownia-mech.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.hurtownia-mech.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.hurtownia-mech.pl

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody
www.hurtownia-mech.pl

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hurtownia-mech.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.

5. Dostawa

Dostawa Towarów jest realizowana na terenie całej Europy.
Koszty odstaw ustalane są indywidualnie w zależności od kraju dostawy i wielkości zamówienia.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie:
Pres-Bois AnnaGrudzień
34-205 Stryszawa, Stryszawa 654F
e-mail: sklep@pres-bois.pl, telefon: +48 883 000 239

Koszty dostawy na terenie Polski (kurier DPD):

0,00 zł w przypadku zamówień przy odbiorze osobistym – bez względu na formę płatności

25,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 10kg

50,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 20kg

75,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 30kg

100,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 40kg

125,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 50kg

150,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 60kg

175,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 70kg

200,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 80kg

Powyżej tej wagi przesyłki lub przy wysyłce dla zamówień o dużym, niestandardowym formacie są realizowane po ustaleniu indywidualnym kosztu dostawy

Termin realizacji dostawy wynosi Termin dostawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu wysłania przesyłki.

6. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem
- płatnością w systemie płatności internetowych

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w gotówce w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy Pres-Bois w Zembrzycach.

7. Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

8. Reklamacje dotyczące towaru

www.hurtownia-mech.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

www.hurtownia-mech.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Pres-Bois Anna Grudzień Stryszawa 654F, 34-205 Stryszawa, woj. małopolskie, Polska, E-mail: sklep@pres-bois.pl, Telefon: +48 883 000 239.

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.