GWARANCJA

Wszystkie Produkty z mchu stabilizowanego Pres-Bois objęte są rocznym okresem gwarancji w warunkach normalnego użytkowania (tzn. przy zastosowaniu się do opisu wymagań oraz przeciwwskazań w trakcie użytkowania - podpunkt: „ Instrukcja Użytkowania elementów z produktów stabilizowanych) na wyroby zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Instrukcja Użytkowania elementów z produktów stabilizowanych:

- paneli nie zaleca się montować w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki, piece), które mogłyby nadmiernie wysuszać mchy,
- panele należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych,
- dekoracyjne panele z produktów stabilizowanych powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją oraz przeznaczeniem,
- po rozpakowaniu niektóre elementy z mchu mogą posiadać zgniecenia lub spłaszczenia, będące efektem transportowania ściśle zapakowanych produktów. Po rozpakowaniu produkty powinny wrócić do właściwej formy w ciągu kilku dni,
- w pomieszczeniach należy utrzymywać wilgotność powietrza w przedziale 40-60% (mchy i porosty mogą wielokrotnie wysychać i ponownie mięknąć bez szkody dla produktu).

Zakres ochrony gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

1. Panele były użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.

2. Panele z mchu nie zostały jeszcze zamontowane przez klienta.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji, spadku wilgotności w pomieszczeniu poniżej 40%, wzrostu wilgotności powyżej 60%. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy/serwisu.

W szczególnych wypadkach serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego panelu zamiast naprawy lub zwrotu części ceny zapłaconej za reklamowany towar w proporcji do stwierdzonej wady.

Utrata gwarancji:

Gwarancja nie obejmuje i nie uważa się za wady defektów spowodowanych:

- nieprawidłowym montażem i eksploatacją,
- nieprawidłowym przechowywaniem i składowaniem paneli,
- zastosowaniem wyrobów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
- nie stosowaniem się do zasad użytkowania produktów z „ Instrukcja Użytkowania”.
- uszkodzeniem mechanicznym,
- dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu mchu z wodą lub wszelkiego typu substancjami chemicznymi,
- samodzielnym barwieniem produktów stabilizowanych,
- narażaniem paneli na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, bezpośrednie światło słoneczne),
- samodzielnym docinaniem paneli.

Serwis

Serwis gwarancyjny

Pres-Bois realizuje usługę regeneracji produktów z mchu w okresie gwarancji (1rok) poprzez:
- wypełnienie ubytków mchem: do klienta przesyłane są po ustaleniu rodzaju ubytku i typu mchu luźne kępki mchu wraz z instrukcją samodzielnego wykonania wypełnienia
- regeneracja paneli: wymiana zniszczonych paneli na nowe do samodzielnego montażu

Serwis pogwarancyjny
Po okresie gwarancji odpłatnie istnieje możliwość zamówienia luźnych kępek mchu do wypełnienia ubytków wraz z instrukcją postępowania lub wymiana panelu na nowy.

Koszt serwisu ustalany jest każdorazowo indywidualnie i uzależniony jest od rodzaju paneli, wielkości i skomplikowania serwisu, oraz lokalizacji inwestycji.